Ciężka walka z posłami o ustawę…. Przekonać posłów!

 

Maj 2016.

 

Jeżeli myślicie, że obecny polski sejm składa się z samych aniołków, to się głęboko mylicie. Czasem wybijam z siebie natrętną myśl, że składa się z samych diabłów.  Że siedzą w swoim piekle wpatrzeni w oblicze Lucyfera, na każde skinienie posłusznie i szybko wykonują szatańskie polecenia.

 

Ale to jest myśl wadliwa, szkodliwa i całkiem zbytecznie zakłócająca zdrowy rozsądek.

 

Prawda wygląda zupełnie inaczej. Ja tylko takie odnoszę wrażenie pod wpływem czarnych myśli, które usilnie staram się z siebie usunąć.

 

Walkę o przekonanie posłów, że trzeba ratować umierające Morze Bałtyckie, rozpocząłem wiele lat temu, walkę daremną, powszechnie nierozumianą. Do posłów poprzedniego Sejmu drogą elektroniczną wysłałem prośbę, aby poparli projekt ratowania Bałtyku, przez polepszenie ustawy o ściekach.

 

Ustawa 1229 z dnia 18 lipca 2001 r, PRAWO WODNE w Art.2 punkt 2 informuje bardzo lakonicznie: 

ochrona
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją. 

Propozycja jest taka, aby rozszerzyć Art 2, dodać punkt 2a o treści: 

 

wszelkie przedsiębiorstwa lub użytkownicy pobierający wodę z rzek i strumieni, zobowiązani są do wypuszczania ścieków powyżej poboru wody,

 

oraz dodać jeszcze punkt 2b o treści:

przedsiębiorstwa lub użytkownicy pobierający wodę ze stojących akwenów, z jezior oraz innych naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, mogą wypuszczać pobraną wodę, pod warunkiem, że nie będzie gorszej jakości od wody pobranej. To samo dotyczy poboru wody z akwenów morskich.

 

Te dwa dodane punkty: 2a i 2b, wystarczą dla zapewnienia czystości rzek, strumieni, a także zbiorników wewnętrznych i wód morskich. Pomogą ratować Bałtyk.

 

Dla tej propozycji wyrazili poparcie posłanki i posłowie VII kadencji 2011-2015:  Pierwsza błyskawicznie zareagowała pani poseł Krystyna Łybacka - wystosowała interpelację w sprawie Bałtyku.

 

Jako druga zareagowała pani poseł Mirosława Masłowska, też wystąpiła z interpelacją w tej sprawie.

 

Posłowie: Bartosz Arłukowicz,   Bogdan Lis, Marek Zieliński, Beata Bublewicz. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joanna Mucha przysłali e-maile z wyrazami poparcia. 

 

To odnosiło się do poprzedniego sejmu.

 

Z obecnym sejmem ujawniły się olbrzymie trudności. Odnoszę wrażenie, że posłowie przestali spokojnie myśleć, a zaczęli żyć emocjami. Jak kibice na meczu piłkarskim! Kibice na meczu podzieleni są na dwie grupy. W sejmie grup tyle, ile jest partii. Grupa zwalcza grupę, prowadzą walkę nie na rzeczowe argumenty, lecz na wzajemne obrzucanie się oskarżeniami, kto jest bardziej winny. Żadnej propozycji, co należy zrobić i w jaki sposób.- nie ma.

 

Do każdego z posłów wysłałem prośbę, jaką wysłałem do posłów poprzedniego sejmu. Aby poprawić ustawę, nakazać przedsiębiorstwom nadrzecznym wypuszczać ścieki powyżej poboru wody. To rozwiązanie w dużym stopniu zatrzyma zatruwanie Bałtyku.

 

Pierwszym był poseł Adam.Abramowicz@sejm.pl  21 Stycznia 2016 roku o godzinie 14:36. Temat: ustawa o ściekach. A potem codziennie do każdej posłanki i każdego posła osobno wysyłałem jednakowo brzmiące listy elektroniczne.

 

Jednak posłowie obecnego sejmu, zajęci zażartymi sporami, kto ważniejszy, nie zareagowali. Jedynie posłanka Krystyna Pawłowicz odpisała, że nie ma czasu zajmować się takimi sprawami. 

 

Nie doczytała się w moim liście, że Bałtyk umiera, że przed 60 laty łowiono z głębokości nawet 100 metrów, że stopniowo rosło zatrucie, że do powierzchni morza dzieli tylko 38 metrów, że zatrucie idzie do góry z prędkością pół metr rocznie, że ryb jest mniej o 1/3, i będzie coraz mniej, i trzeba ten proces zatrzymać i Bałtyk ratować, bo ryby to jedzenie dla  ludzi, a nie rozrywka tańce z gwiazdami.

 

Nikt z posłów nie zareagował na alarmującą wiadomość, że Bałtyk umiera i trzeba go ratować!

 

Gdy chciałem telefonicznie pytać biura poselskie, czemu nie reagowali posłowie na tą korespondencję, okazało się, że wiele biur poselskich nie ma podanych numerów telefonów. Jakby chcieli, aby wyborcy nie zawracali im głowy.

 

Gdy zacząłem alarmować Kancelarię Sejmu, co się dzieje z tak ważną korespondencją, okazało się, że posłowie na swoje skrzynki maile otrzymują bardzo dużo listów, i ich pracownicy na wszelki wypadek listów n i e  c z y t a j ą.

 

A więc tragedia! Pierwsza bitwa o zainteresowanie posłanek i posłów powolną śmiercią Bałtyku została przegrana.

 

Rozpocznę bitwę następną zmieniając treść emaila. Wkrótce go tu opublikuję.  

(26 maja 2016)

 

28 maja 2016

Dzisiaj wszedłem na stronę Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie.xsp?type=A  aby powtórnie odnotować, które biura posłanek i posłów nie mają telefonów do kontaktu z wyborcami.

 

Oto wykaz wybranych do sejmu 25-10-2015 roku.

 

1. Zbigniew Ajchler - Platforma Obywatelska,

2. Piotr Apel - Kukiz'15, 

3. Joanna Augustynowska - Nowoczesna Ryszarda Petru,

4.  Paweł Bańkowski - Platforma Obywatelska,

5. Zbigniew Biernat - Prawo i Sprawiedliwość,

6. Małgorzata Chmiel - Platforma Obywatelska,

7. Barbara Chrobak - Kukiz'15,

8. Anna Cicholska - Prawo i Sprawiedliwość,

9. Michał Cieślak - Prawo i Sprawiedliwość,

10. Piotr Cieśliński - Platforma Obywatelska, 

11.Tadeusz Cymański - Prawo i Sprawiedliwość,

12. Anita Czerwińska - Prawo i Sprawiedliwość,

13. Katarzyna Czochara - Prawo i Sprawiedliwość,

14. Grzegorz Długi- Kukiz'15,

15. Ewa Drozd- Platforma Obywatelska,

16. Marcin Duszek - Lista:Prawo i Sprawiedliwość,

17. Ewa Filipiak - Prawo i Sprawiedliwość,

18. Leszek Galemba - Prawo i Sprawiedliwość,

19. Kamila Gasiuk-Pihowicz - Nowoczesna Ryszarda Petru,

20. Zdzisław Gawlik -  Platforma Obywatelska,

21. Konrad Głębocki - Prawo i Sprawiedliwość,

 22. Krzysztof Głuchowski - Prawo i Sprawiedliwość,

23. Małgorzata Golińska - Prawo i Sprawiedliwość,

24. Paweł Grabowski - Kukiz'15,

25. Teresa Hałas - Prawo i Sprawiedliwość,

26. Paulina Hennig-Kloska - Nowoczesna Ryszarda Petru,

27. Marek Hok - Platforma Obywatelska,

28. Marcin Horała - Prawo i Sprawiedliwość,

29. Krystian Jarubas - Polskie Stronnictwo Ludowe,

30. Alicja Kaczorowska - Prawo i Sprawiedliwość,

31. Piotr Kaleta - Prawo i Sprawiedliwość,

32. Jan Kilian - Prawo i Sprawiedliwość,

33. Jan Klawiter - Prawo i Sprawiedliwość,

34. Adam Korol - Platforma Obywatelska,

35. Tomasz Kostuś - Platforma Obywatelska,

36. Andrzej Kosztowniak - Prawo i Sprawiedliwość,

37. Kazimierz Kotowski - Polskie Stronnictwo Ludowe,

38. Jerzy Kozłowski - Kukiz'15,

39. Wojciech Król - Platforma Obywatelska

40. Anna Krupka - Prawo i Sprawiedliwość

41. Andrzej Kryj - Prawo i Sprawiedliwość

42. Tomasz Kucharski - Platforma Obywatelska

43. Bogdan Latosiński - Prawo i Sprawiedliwość

44. Gabriela Lenartowicz - Platforma Obywatelska

45. Józef Leśniak - Prawo i Sprawiedliwość

46. Joanna Lichocka - Prawo i Sprawiedliwość

47. Adam Lipiński - Prawo i Sprawiedliwość

48. Katarzyna Lubnauer - Nowoczesna Ryszarda Petru

49. Krzysztof Łapiński - Prawo i Sprawiedliwość

50. Tomasz Ławniczak - Prawo i Sprawiedliwość

51. Krzysztof Maciejewski - Prawo i Sprawiedliwość

52. Jerzy Małecki - Prawo i Sprawiedliwość

53. Arkadiusz Marchewka - Platforma Obywatelska

54. Beata Mateusiak-Pielucha - Prawo i Sprawiedliwość

55. Andrzej Melak - Prawo i Sprawiedliwość

56. Krzysztof Mieszkowski - Nowoczesna Ryszarda Petru

57. Piotr Misiło - Nowoczesna Ryszarda Petru

58. Robert Mordak - Kukiz'15

59. Andżelika Możdżanowska - Polskie Stronnictwo Ludowe

60. Aleksander Mrówczyński - Prawo i Sprawiedliwość

61. Killion Munyama - Platforma Obywatelska

62. Wojciech Murdzek - Prawo i Sprawiedliwość

63. Włodzimierz Nykiel - Platforma Obywatelska

64. Waldemar Olejniczak - Prawo i Sprawiedliwość

65. Piotr Olszówka - Prawo i Sprawiedliwość

66. Katarzyna Osos - Platforma Obywatelska

67. Błażej Parda - Kukiz'15

68. Zbigniew Pawłowicz - Platforma Obywatelska

69. Jarosław Porwich - Kukiz'15

70. Jacek Protas - Platforma Obywatelska

71. Jacek Protasiewicz - Platforma Obywatelska

72. Paweł Pudłowski - Nowoczesna Ryszarda Petru

73. Ireneusz Raś - Platforma Obywatelska

74. Jakub Rutnicki - Platforma Obywatelska

75. Joanna Scheuring-Wielgus   - Nowoczesna Ryszarda Petru

76. Edward Siarka - Prawo i Sprawiedliwość

77. Krystyna Sibińska - Platforma Obywatelska

78. Paweł Skutecki - Kukiz'15

79. Bogusław Sonik - Platforma Obywatelska

80. Mirosława Stachowiak-Różecka - Prawo i Sprawiedliwość

81. Michał Stasiński - Nowoczesna Ryszarda Petru

82. Elżbieta Stępień - Nowoczesna Ryszarda Petru

83. Stefan Strzałkowski - Prawo i Sprawiedliwość

84. Mirosław Suchoń - Nowoczesna Ryszarda Petru

85. Paweł Szefernaker - Prawo i Sprawiedliwość

86. Beata Szydło - Prawo i Sprawiedliwość

87. Agnieszka Ścigaj - Kukiz'15

88. Dominik Tarczyński - Prawo i Sprawiedliwość

89. Ryszard Terlecki - Prawo i Sprawiedliwość

90. Rafał Trzaskowski - Platforma Obywatelska

91. Stanisław Tyszka - Kukiz'15

92. Jarosław Urbaniak - Platforma Obywatelska

93. Witold Waszczykowski - Prawo i Sprawiedliwość

94. Maciej Wąsik - Prawo i Sprawiedliwość

95. Jacek Wilk - Kukiz'15

96. Wojciech Wilk - Platforma Obywatelska

97. Robert Winnicki - Kukiz'15

98. Rafał Wójcikowski - Kukiz'15

99. Bartłomiej Wróblewski - Prawo i Sprawiedliwość

100. Zbigniew Ziobro - Prawo i Sprawiedliwość

101. Szymon Ziółkowski - Platforma Obywatelska

102. Maria Zuba - Prawo i Sprawiedliwość

103. Ireneusz Zyska - Kukiz'15

 

W 1990 roku sejm zmienił długoletnią ordynację wyborczą. Usunął prawo wyborców do odwołania posła. Posłowie lubią być w telewizji, radiu, gazetach, trudno ich spotkać w biurze poselskim.

 

Gdy będą wybory jednomandatowe, gdy Polska będzie podzielona na tyle okręgów ile jest posłów, wtedy poseł będzie silnie związany ze swoim okręgiem wyborczym i będzie się starać, aby mieć w swoim biurze telefon do kontaktu z wyborcami.

 

Będę nadal prosić posłów o poprawienie ustawy o ściekach.

cdn